Det kemiske tøj

By Martin W. Nørgaard

  • Release Date : 2014-12-10
  • Genre : Chemistry
  • FIle Size : 128.16 MB

Description

Det kemiske tøj Hvad består dit tøj af? Hvordan har tøjet fået sine egenskaber og hvilken rolle spiller kemi i dette? Hvordan skal fremtidens tøj se ud, og hvilke egenskaber skal det have? Disse spørgsmål og mange andre, besvares i bogen Det kemiske tøj - kemi og tøjets funktion.
  Bogen har til formål at give læseren et indblik i den kemiske verden, og hvordan kemien har stor betydning for den dagligdag, vi kender. Med fokus på tøj og dets egenskaber, så arbejdes der med vigtige kemiske begreber, og hvordan molekylerne og kemiske bindinger i og mellem dem har betydning for tøjets egenskaber og funktion.

Der er undervejs i bogen fokus på, at viden formidles både gennem tekst, men også gennem en række interaktive elementer i form af billeder, film, animationer, elevaktiverende opgaver og kemiske eksperimenter. Læseren inddrages aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene, som bogen belyser ved bl.a at udføre egne eksperimenter med tøj, lave animationer af reaktioner i Explain Everything og skabe overblik med appen Glogster.

Bogen dækker primært nedenstående niveauer, men kan med supplerende materiale anvendes til kemi A-niveau i gymnasiet.
Lærebog til kemi i grundskolens 7.-10. klasse samt C- og B-niveau i gymnasiet og i NF på hf.

Emneord: VUC Syd - kemi, naturvidenskab, tilstandsformen, reaktioner, dipol, elektronegativitet, esterificering, hydrofil, hydrofob, bindinger, kovalent, nanometer, molekyle

Grundskolen (7. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Modellering i naturfag
• Produktion og teknologi
• Stof og stofkredsløb
• Formidling
• Ordkendskab
• Faglig læsning og skrivning
• Undersøgelser i naturfag.

Kompetencemål:
• Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi.
• Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
• Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi.

Stx og hfe C-niveau
Kernestof:
• Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning og navngivning
• Sammenhængen mellem stoffernes opbygning og henholdsvis tilstandsform og blandbarhed.

Stx B-niveau
Kernestof:
• Kemisk binding i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold
• Organisk kemi.

Hf - Naturvidenskabelig faggruppe
Fagligt indhold:
• Naturvidenskab i hverdagen
• Stoffer, materialer og produkter
• Produktion og teknologi.
Kernestof kemi:
• Organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsform og blandbarhed
• Kemiske reaktioner.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Naturvidenskab, niveau G, F, E og D
Kernestof:
• Stofopbygning
• Kemiske reaktioner.

keyboard_arrow_up