Kushtet dhe Rregullat e Përdorimit

 1. Përmbledhje
  MTPT.org është një faqe interneti e dedikuar për krahasimin e bookmakerëve dhe ofertave të tyre për tregun shqiptar. Faqja jonë është një faqe e pavarur dhe nuk mban asnjë marrëdhënie të drejtpërdrejtë me bookmakerët e listuar.
 2. Përdorimi i Faqes
  Duke përdorur MTPT.org, ju pranoni të respektoni këto kushte dhe rregulla. Nëse nuk pajtoheni me to, ju lutemi të mos përdorni këtë faqe.
 3. Përgjegjësia e Përdoruesit
  Përdoruesit janë të vetë-përgjegjshëm për të verifikuar legjislacionin dhe rregulloret përkatëse të vendit të tyre për sa i përket bastoreve dhe aktiviteteve të tjera të ngjashme.
 4. Privatësia dhe Siguria
  MTPT.org nuk mblidh asnjë të dhënë personale nga përdoruesit e saj. Faqja përdor Google Analytics për të mbledhur informacion të përgjithshëm mbi trafikun e faqes, por kjo nuk përfshin të dhëna të identifikueshme. Për më shumë informacion rreth Google Analytics, ju lutemi të shihni politikën e privatësisë së Google.
 5. Marrëdhëniet me Partnerët
  MTPT.org është një faqe e pavarur dhe mund të përfitojë kompensime financiare nga bookmakerët e listuar nëpërmjet lidhjeve të filialeve. Këto kompensime nuk ndikojnë në përmbajtjen, vlerësimet, ose recensionet e shkruara në faqen tonë.
 6. Përmbajtja dhe të Drejtat e Autorit
  Përmbajtja e kësaj faqeje është në pronësi të MTPT.org dhe mbrohet nga të drejtat e autorit. Përmbajtja nuk mund të kopjohet, ripublikohet, ose redistribuohet pa lejen e shkrimtuar të MTPT.org.
 7. Ndryshime në Kushtet dhe Rregullat
  MTPT.org mund të ndryshojë këto kushte dhe rregulla në çdo kohë. Ndryshimet do të bëhen të njohura në këtë faqe. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes pas ndryshimeve konsiderohet si pranim i kushteve dhe rregullave të reja.
 8. Përjashtimi i Garancive dhe Përgjegjësive
  MTPT.org ofron përmbajtjen dhe shërbimet e saj “ashtu siç janë” dhe nuk jep asnjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, lidhur me saktësinë, përmbajtjen, shërbimet, ose rezultatet e përdorimit të faqes. Përdoruesit përdorin faqen në përgjegjësinë e tyre të vetme dhe MTPT.org nuk do të jetë i përgjegjshëm për asnjë humbje, dëm, ose përfitim të humbur që mund të rezultojë nga përdorimi i faqes.
 9. Lidhjet me Faqe të Tjera
  MTPT.org mund të përmbajë lidhje me faqe të tjera të internetit. Ne nuk jemi të përgjegjshëm për përmbajtjen, politikat e privatësisë, ose praktikat e faqeve të tilla. Përdorimi i këtyre faqeve është në përgjegjësinë e përdoruesit dhe ne nuk ofrojmë asnjë garanci për përmbajtjen ose shërbimet e faqeve të lidhura.
 10. Shfuqizimi
  Nëse ndonjë pjesë e këtyre kushteve dhe rregullave është e pavlefshme, e paligjshme, ose e pazbatueshme, ajo pjesë do të shfuqizohet, ndërsa pjesët e tjera të këtyre kushteve dhe rregullave do të vazhdojnë të jenë të vlefshme dhe të zbatueshme.